Stowarzyszenie Instytut Edukacyjno - Badawczy
Kościuszki 20, 52-116 Iwiny
ieb@op.pl